Alka Osgb WhatsApp
Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi

MADDE 1 – (1) 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.


MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsar.


Risk değerlendirmesi, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlayarak, tehlikeleri tanımlama, riskleri analiz etme, risk kontrol tedbirlerini kararlaştırma, dökümantasyon ve yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi ve gerekli değişikliklerin yapılması aşamalarından oluşur.


6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun temel amacı olan çalışanların sağlık ve güvenliği için tehlike teşkil eden bütün olumsuzlukların tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması çalışmaları olan risk analizi ilgili kanunun özünü oluşturmaktadır.