Alka Osgb WhatsApp
Acil Durum Planı

Acil Durum Plan

MADDE 1 – (1) 18/06/2013 tarihli ve 28681 sayılı yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve  bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.


MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.


Acil durum eylem planı; iş kazası, yangın, deprem, sel, sabotaj, elektrik çarpması vb. tehlikelerle karşı karşıya kalınması halinde çalışanların ve işverenlerin neler yapması ve nasıl yapması gerektiğini belirten hayati bir kılavuzdur.