Tel: +90 0212 671 70 03 - EMail: info@alkaosgb.com

LÜTFEN OKUYUNUZ…(Önemlidir)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), kanunen zorunlu olan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hizmetlerinin takibi için, İSG Katip olarak adlandırılan online bir sistem geliştirmiştir. Bakanlık bu sistem üzerinden Türkiye’de kayıtlı olan tüm şirketlerin İSG hizmeti alıp almadıklarını bilgisayar ortamında online olarak takip etmektedir. Dolayısıyla  İSG hizmeti almayan işverenlere yönelik otomatik olarak cezai işlem yapılmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İSG Katip İşlemleri :
OSGB’ler, sözleşme ve görevlendirme yapmak istedikleri iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve gerektiğinde diğer sağlık personelini İSG-Katip sistemine işverenin SGK işyeri bilgilerini tanımlaması, işverenin de daha sonra görevlendirmeleri onaylaması gerekir (bu işlemlerin, işveren ya da yetkilisinin E-DEVLET şifresiyle yapılması gerekiyor)

Kanunda, İSG Katip’ten karşılıklı onaylama olduktan sonra hizmetin başlayacağı belirtilmiştir. Aksi takdirde bakanlıkça hizmet alınmamış olarak görüneceği için işverene cezai işlem uygulanır, ve yine aynı şekilde OSGB’nin, onaylanmamış sözleşme ile hizmet vermesi çok ağır cezalar almasına neden olur.

e-Devlet Şifresi Nedir ve Nasıl Alınır?
e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulmasıdır.  Kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan bir internet sitesidir. www.turkiye.gov.tr sitesinden tek bir kimlik doğrulaması (şifre, e-imza, mobil imza vb.) ile pek çok entegre elektronik hizmetlere ulaşılabilir. e-Devlet Şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının nüfus cüzdanı ibraz edilerek  PTT  müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınır.

Web Tasarım   Sentez Bilişim Web Hizmetleri