Tel: +90 0212 671 70 03 - EMail: info@alkaosgb.com

İş Güvenliği Hizmetleri

Ana Sayfaİş Güvenliği Hizmetleri

iş güvenliğiİş Güvenliği Uzmanlarımız, iş güvenliği hizmeti kapsamında; Temel İş Güvenliği Eğitimleri, Risk Analizi, Acil Durum Eylem Planı, Yangın ve Tahliye Tatbikatiarı vb. çalışmaları yürütür. Çalışanların güvenliğini tehdit eden ve muhtemel iş kazası ve meslek hastalığı sebeplerinden sayılan tehlikeli ve riskli durumların ortadan kaldırılması, İş Güvenliği Hizmetlerimizin temel amaçlarındandır.

İş güvenliği uzmanı: İş Sağlığı ve İş Güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahip kişidir.

Profesyonel kadromuz ile az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerine hizmet verebilecek yeterli sayıda A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı bulundurmaktayız.

İş Güvenliği Uzmanının Görevleri

 • Risk Değerlendirmesi yapmak
 • Acil Durum Planı hazırlamak
 • İş Güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
 • Yıllık Eğitim Planı hazırlamak
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
 • İç Yönetmelik hazırlamak
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Neden Analiz Formunu düzenlemek
 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
 • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
 • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek

Web Tasarım   Sentez Bilişim Web Hizmetleri