Tel: +90 0212 671 70 03 - EMail: info@alkaosgb.com

Eğitim ve Danışmanlık

Ana SayfaEğitim ve Danışmanlık

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara aşağıdaki konuları içeren “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri” verilmesi sağlanmalıdır. Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;

 • Az tehlikeli işyerleri için en az 8 saat,
 • Tehlikeli işyerleri için en az 12 saat,
 • Çok tehlikeli işyerleri için en az 16 saat,

olarak aşağıda sıralandırılan eğitimler verilir.

1. Genel Konular
 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 • İşyeri temizliği ve düzeni

2. Sağlık Konuları

 • Meslek hastalıklarının sebepleri
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
 • İlkyardım
3. Teknik Konular
 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
 • Elle kaldırma ve taşıma
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
 • Ekranlı araçlarla çalışma
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
 • Tahliye ve kurtarma

Yangın Eğitimi

ALKA OSGB bünyesinde çalışan yangın eğitmenimiz her yıl tekrarlanması gereken yangın eğitimi ve her 6 ayda bir tekrarlanması gereken tahliye tatbikatı konusunda size profesyonel bir çözüm ortağı olacaktır.

Yangın Eğitmeni Görevleri

 • Yangın çıkması muhtemel yerleri belirler
 • Yangınla mücadele malzemelerinin standartlara uygun olarak seçilmesini sağlar
 • Acil kaçış yollarını belirler ve gerekli levhalarla işaretler
 • Yangınla mücadele malzemelerinin tamamını periyodik olarak kontrol eder
 • Acil kaçış yollarının ve yangınla mücadele ekipmanlarının bulunduğu “Acil Kaçış Planı” hazırlanması sağlar.

 

Web Tasarım   Sentez Bilişim Web Hizmetleri